Pasivní dům, víte co to je a jaké jsou jeho výhody?

0
45

Pasivní dům je budova, ve které se pomocí tepelné izolace a větrání minimalizuje množství energie potřebné k vytápění a chlazení budovy. Tato stavba pomáhá snižovat ekologickou stopu. Jeho výsledkem jsou budovy s velmi nízkou spotřebou energie, které potřebují jen málo energie na vytápění a chlazení. Jaké jsou výhody pasivního domu a jak rozdílný je oproti jiným stavbám?

Passivhaus

Pasivní dům je energeticky velmi účinný dům, který je postaven speciálními technikami a materiály, které snižují množství energie potřebné k vytápění a chlazení domu. Název je odvozen z německého slova passivhaus”, což znamená dům bez aktivního systému vytápění nebo chlazení”.

Koncept pasivního domu byl vyvinut koncem 80. let 20. století německým fyzikem Dr. Wolfgangem Feistem a v posledních letech získává na popularitě především v Evropě a Severní Americe.

Nejdůležitějším aspektem pasivního domu je jeho mimořádně dobrá izolace. Stěny, podlahy a stropy jsou silně izolovány vrstvou materiálu. To pomáhá udržet teplo uvnitř domu v zimě a chladný vzduch uvnitř domu v létě. Je tedy patrné, že výhody zateplení domu jsou zde stěžejní.

Kromě silné izolace jsou v pasivním domě energeticky velmi účinná také okna. Obvykle to jsou trojskla se speciálním plynem mezi skly, který taktéž pomáhá udržet teplo uvnitř domu.

Dalším důležitým aspektem pasivního domu je, že je navržen tak, aby využíval sluneční teplo. V zimě mohou sluneční paprsky pomáhat dům vytápět a v létě je pasivní dům navržen tak, aby sluneční paprsky nebyly dostatečně přímé, aby dům přehřívaly. Toho je dosaženo umístěním oken a použitím stínicích zařízení.

Posledním aspektem pasivního domu, díky němuž je tak energeticky účinný, je způsob cirkulace vzduchu. Pasivní dům má velmi účinný ventilační systém, který přivádí do domu čerstvý vzduch a zároveň odvádí vydýchaný vzduch. Tento čerstvý vzduch je rovnoměrně rozváděn po celém domě pomocí systému potrubí.

Výhody pasivního domu

Vlastnictví pasivního domu má mnoho výhod. Nejzřejmější výhodou je snížení účtů za energie. Pasivní dům může spotřebovat až o 90 % méně energie než tradiční dům, což vám ušetří spoustu peněz za vytápění a chlazení.

Kromě toho je pasivní dům mnohem pohodlnější než tradiční dům. Protože je pasivní dům tak dobře izolovaný, je mnohem tišší než tradiční dům a vzduch uvnitř pasivního domu je vždy čerstvý a čistý.

Pasivní dům spotřebuje přibližně 10 % energie na vytápění a 50 % celkové energie konvenčně postaveného domu.

Hlavní výhodou pasivního domu, jak jsme již zmínili, je extrémně nízká spotřeba energie. Vysoká úroveň tepelné izolace a vzduchotěsnosti má za následek velmi nízkou potřebu tepla na vytápění.

Tip: Znáte foukanou izolaci a její výhody?

Standard pasivního domu jde nad rámec požadavků většiny stavebních předpisů, což znamená, že pasivní domy spotřebují ještě méně energie než budovy, které splňují minimální normy energetické účinnosti.

Další výhodou pasivních domů je, že se v nich velmi příjemně bydlí. Stálá vnitřní teplota a dobrá kvalita vnitřního vzduchu znamenají, že obyvatelé domu trpí méně na nachlazení průvanem, chladnými místy a nebo naopak dusnem.

Pasivní domy mají také značně menší dopad na životní prostředí než konvenčně stavěné domy. Nízká spotřeba energie pasivních domů znamená, že produkují méně emisí skleníkových plynů než jiné typy obydlí.

Se stavbou pasivních domů jsou spojeny určité problémy, ale jejich výhody výrazně převažují. Vysoké počáteční náklady na stavbu pasivního domu jsou vyváženy dlouhodobými úsporami na účtech za energie.

Komfort a ekologické výhody činí z pasivních domů atraktivní volbu pro ty, kteří hledají kvalitní, udržitelný a energeticky úsporný dům. Zkrátka jiné a alternativní bydlení.

Co byste měli vědět

Pokud máte zájem o vlastnictví pasivního domu, sepsali jsme pro vás několik podstatných informací, které vám pomohou při vašem rozhodování.

Zaprvé, je nutno zmínit hned na začátku, že pasivní dům je opravdu velká investice. Počáteční náklady na stavbu pasivního domu jsou obvykle vyšší než náklady na stavbu tradičního domu, ale dlouhodobé úspory na účtech za energie vám počáteční investici více než vynahradí a mnohonásobně se vám to vrátí.

Za druhé, pasivní dům není pro každého. Pokud nemáte zájem o snížení spotřeby energie nebo se vám nelíbí představa bydlení v domě, který je tak dobře izolovaný, pasivní dům pro vás pravděpodobně není tou správnou volbou.

A nakonec za třetí, pasivní dům vyžaduje určitou údržbu. Okna a ventilační systém je třeba pravidelně čistit a dům je třeba každoročně zkontrolovat, abyste se ujistili, že vše funguje správně. Zkrátka pečujete o dejme tomu takový ekosystém.

Z čeho je pasivní dům vyroben

Pasivní domy mohou být vyrobeny z různých materiálů, ale nejčastěji se používají dřevěné rámové konstrukce, beton a cihly. Výběr materiálu závisí na klimatických podmínkách, ve kterém má být dům umístěn, dále na konstrukci domu a na preferencích stavebníka nebo majitele domu.

V pasivním domě s dřevěnou rámovou konstrukcí jsou stěny a střecha obvykle vyrobeny z dřevěných sloupků, opláštění a izolace. Okna jsou vysoce účinná a dveře jsou izolované.

Betonové pasivní domy jsou vyrobeny z izolovaných betonových forem. Stěny a střecha jsou vyrobeny z betonu a okna a dveře jsou vysoce výkonné. Naproti tomu cihlové pasivní domy jsou vyrobeny z cihlových stěn a vysoce účinného systému oken a dveří.

Pasivní nebo tradiční dům

Pasivní dům vám částku za energie průměrné domácnosti sníží, a zároveň zajistí vyšší komfort a kvalitu vzduchu v interiéru oproti tradičnímu domu.

Dále tradiční dům spotřebuje na vytápění a chlazení přibližně desetkrát více energie, než je nutné. V pasivním domě je věnována zvláštní pozornost energetické účinnosti a tepelnému komfortu, takže dům nepotřebuje téměř žádnou energii na vytápění a chlazení.

Pasivní domy se staví s extrémně dobře izolovanými stěnami, okny a podlahami, jak jsme zmínili. Jsou také vzduchotěsné a mají větrací systém, který přivádí čerstvý vzduch a vytlačuje vzduch vydýchaný. Tyto prvky společně minimalizují tepelné ztráty v zimě a tepelné zisky v létě.

I když počáteční náklady na stavbu pasivního domu mohou být vyšší než u tradičního domu, v budoucnosti se vám tato investice mnohonásobně vrátí. Pasivní domy mají také menší dopad na životní prostředí než tradiční domy, protože produkují mnohem méně emisí oxidu uhličitého. Tedy pomocí něj zvyšujete udržitelnost v domácnosti.

Koneckonců je jen na vás, pro který se rozhodnete. Doporučujeme ale dívat se i do budoucnosti a nejen na prvotní náklady.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům je dům, který byl navržen tak, aby spotřebovával méně energie na vytápění, chlazení a osvětlení než běžný dům. Nízkoenergetické domy mají obvykle lepší izolaci a účinnější okna než běžné domy a mají také prvky, jako jsou solární panely a zelené střechy, které pomáhají snižovat spotřebu energie.

Bydlení v nízkoenergetickém domě má mnoho výhod. Nejenže můžete ušetřit peníze za energie, ale můžete také pomoci snížit svou uhlíkovou stopu a přispět k řešení klimatických změn. V nízkoenergetických domech se také obvykle žije pohodlněji, protože jsou lépe izolované a snáze se v nich udržuje stálá teplota.

Stavba nízkoenergetického domu je opět skvělým způsobem, jak ušetřit peníze, snížit uhlíkovou stopu a zajistit si pohodlnější bydlení.

Rozdíl mezi pasivním a nízkoenergetickým domem

Hlavním rozdílem mezi pasivním a nízkoenergetickým domem je úroveň izolace a tepelné hmoty. Pasivní dům je navržen tak, aby byl velmi dobře izolován a měl vysokou úroveň tepelné hmoty, která pomáhá udržovat stabilní teplotu v interiéru.

Naproti tomu nízkoenergetický dům nemusí být tak dobře izolovaný nebo mít tolik tepelné hmoty, ale i tak spotřebuje méně energie na vytápění a chlazení než běžný dům.

Mezi pasivními a nízkoenergetickými domy existuje mnoho dalších rozdílů, ale dva hlavní jsou úroveň izolace a tepelná hmotnost. V podstatě nízkoenergetický typ domu obsahuje stejné komponenty jako dům pasivní, avšak v menší míře. Nízkoenergetický dům potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém.

Vytápění a větrání v pasivním domě

Pasivní dům má nízké nároky na výkon otopné soustavy. Díky dobré izolaci a orientaci vůči světovým stranám v zimě využívá pasivních solárních zisků, které ještě nároky na otopnou soustavu snižují.

Pro pasivní domy se využívají zdroje tepla s nízkým výkonem, obvykle tepelná čerpadla v kombinaci se solárními systémy a fotovoltaikou, ale také elektrické vytápění. Tyto zdroje se mohou doplnit např. krbem.

Pasivní domy se vyznačují kvalitním vnitřním prostředím zajištěným zejména nuceným větráním, které zajištuje trvalý přísun čerstvého vzduchu.

Pro minimalizaci tepelných ztrát se větrací systém opatřuje rekuperační jednotkou pro zpětné získávání tepla. Odváděný vzduchu předává ve výměníku jednotky teplo vzduchu přiváděnému.

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší tepelnou energii ze zdroje tepla na místo určení zvané ,,chladič“. Tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby přesouvala tepelnou energii v opačném směru než samovolný přenos tepla, a to tak, že absorbují teplo ze studeného prostoru a uvolňují ho do teplejšího. Tepelné čerpadlo využívá k přenosu energie ze zdroje tepla do chladiče externí energii.

Jaké jsou výhody tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla mají oproti tradičním systémům vytápění a chlazení řadu výhod:

  1. Jsou energeticky účinnější než běžné systémy, protože teplo přesouvají, nikoliv vyrábějí.
  1. Mohou zajišťovat jak vytápění, tak chlazení, takže jsou ideální pro domy v klimatických podmínkách, kde panuje horké i chladné počasí.
  1. Jejich údržba je jednodušší než u tradičních systémů, protože mají méně dílů, které se mohou porouchat.
  1. Zlepšují kvalitu vzduchu v interiéru tím, že cirkulují čerstvý vzduch zvenčí.

Jaké jsou naopak nevýhody tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla mají také několik nevýhod, a to jsou:

  1. Jsou méně účinná za velmi chladného nebo velmi horkého počasí, protože rozdíl teplot mezi interiérem a exteriérem je větší.
  1. Jejich instalace je dražší než u tradičních systémů, protože vyžadují speciální potrubí.
  1. Mohou být poměrně hlučné kvůli kompresoru a ventilátoru.

Solární systémy

Solární panely jsou zařízení, která přeměňují sluneční světlo na elektřinu. Skládají se z několika solárních článků, které jsou vzájemně propojeny. Solární panely se používají k napájení různých zařízení, včetně kalkulaček, světel a samozřejmě domácností.

Solární panely mají oproti jiným formám výroby energie řadu výhod. Jsou čisté, obnovitelné a účinné zdroje energie. Výhodou solárních panelů je také poměrně snadná instalace a údržba.

Hlavní dejme tomu nevýhodou solárních panelů je to, že ke svému dobrému fungování vyžadují slunečné místo. Jejich nákup je také poměrně nákladná investice.

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely jsou zařízení, která také přeměňují světlo na elektřinu. Když světlo dopadá na solární článek, dochází k uvolňování elektronů z jejich atomů. Tento proces se nazývá fotovoltaický efekt.

Fotovoltaické panely se často používají k napájení domácností v oblastech, kde je malý nebo žádný přístup k elektrické síti.

Fotovoltaické panely se obvykle skládají z mnoha solárních článků, které jsou zapojeny do série. Čím více článků se použije, tím více elektřiny lze vyrobit. Fotovoltaické panely lze použít k napájení různých elektrických zařízení, včetně světel, počítačů a opět také domácností.

A jaký je rozdíl mezi solárními a fotovoltaickými panely?

Fotovoltaické panely jsou instalovány pro přeměnu tepelné energie na elektřinu, zatímco solární panely přeměňují sluneční záření na teplo. To je důvod, proč si tato řešení vzájemně nekonkurují. Místo toho se však solární panely a fotovoltaika mohou vzájemně doplňovat.

Na závěr

Pokud hledáte energeticky velmi úsporný dům, je pasivní dům dobrou investicí. Díky silné izolaci a energeticky účinným oknům vám pasivní dům ušetří spoustu peněz na vašem účtu za energie. Kromě toho pasivní dům poskytuje zdravé a příjemné prostředí pro vás i pro vaši rodinu.

Daniela Vaková, obsahový a SEO specialista

Předchozí článekJe ametyst bojovník s alkoholem?
Další článekJak vybrat tu správnou velikost